De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van EQ Real Estate. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Ondanks de zorg die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan welke hierop gepubliceerde informatie dan ook.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen direct en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van www.eqrealestate.nl, welke geen eigendom zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten ons domein.

EQ Real Estate sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Advies op maat

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.